Contactgegevens

Kamer voor de Binnenvisserij
Postbus 2
8000 AA  Zwolle
Tel. (kantooruren): 088 042 99 31
kabivi@rvo.nl

Welkom op de website van de Kamer voor de Binnenvisserij.
De Kamer bevordert de doelmatige bevissing in de binnenwateren, met uitzondering van het IJssel- en Markermeer.

Onze wettelijke taken zijn:

•   Toetsen en registreren van huurovereenkomsten visrecht
•   Toetsen en registreren van schriftelijke toestemmingen
•   Toetsen en registreren van verlengingsverzoeken

Nieuwe werkwijze Kamer voor de Binnenvisserij

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het indienen van verzoeken bij de Kamer voor de Binnenvisserij.
Graag leggen wij uit wat deze wijzigen zijn en waarom.

KvK-nummer en BSN
De Kamer gaat over op een andere manier van registreren. Daarvoor is het KvK-nummer of BSN van partijen in het verzoek nodig. Dit geldt voor alle verzoeken: huur en verhuur van visrecht, een schriftelijke toestemming of verlengingsverzoek. Uw verzoek kan sneller afgehandeld door het vermelden van de juiste nummers. Gebruik als natuurlijk persoon uw BSN. Bedrijven vullen het KvK-nummer in.

Indienen namens partijen?
U zet het KvK-nummer of BSN van de partijen in het verzoek. In de begeleidendebrief zet u ook uw eigen BSN of KvK-nummer.

Eén exemplaar
U stuurt maar één ondertekend exemplaar op van uw verzoek in plaats van drie.

Nieuw adres
Vanaf 1 januari 2020 is het secretariaat van de Kamer voor de Binnenvisserij niet meer gehuisvest in Deventer, maar in het gebouw van RVO aan de Hanzelaan 310 in Zwolle.

Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op: 088 042 99 31 (lokaal tarief).