model documenten

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

U vindt hieronder de links naar modelverklaringen met instructies (allen in PDF):

> Ontwerp huurovereenkomst visrecht
>
Invulinstructie ontwerp huurovereenkomst

Voordat u een huurovereenkomst indient, kunt u ervoor kiezen eerst een ontwerp huurovereenkomst op te sturen. De Kamer moet uw ontwerp huurovereenkomst beoordelen. Stuur na het opstellen van de ontwerp huurovereenkomst  visrecht één (ongetekend) exemplaar naar de Kamer. Zorg ervoor dat u aan de Kamer ook een duidelijke overzichts- of kadastrale kaart een verklaring meestuurt waaruit blijkt dat de huurder instemt met de inhoud van de ontwerp huurovereenkomst.

Voor het opstellen van de ontwerp huurovereenkomst kunt u bovenstaand model gebruiken. U kunt ook zelf een ontwerp huurovereenkomst visrecht opstellen en insturen naar de Kamer. Leest u dan vooraf de invulinstructies voor het indienen van een ontwerp huurovereenkomst en zorg ervoor dat in uw ontwerp huurovereenkomst minimaal de volgende gegevens staan:

 • naam- en adresgegevens van verhuurder(s) en huurder(s)
 • huurprijs per hectare of per jaar
 • ingangsdatum- en einddatum
 • looptijd*
 • (kadastrale) omschrijving en oppervlakte viswater
 • visrecht (aalvisrecht, schubvisrecht, schaal- en schelpdierenrecht of volledig visrecht)
 • BSN of KvK-nummer verhuurder en huurder

*Is de looptijd kleiner of groter dan de wettelijke periode van 6 jaar, dan dient u de omstandigheid daarvan aan te geven.

> Huurovereenkomst visrecht
>
Invulinstructie huurovereenkomst

De Kamer moet uw huurovereenkomst beoordelen. Stuur na het opstellen van de huurovereenkomst visrecht één door verhuurder en huurder (origineel) getekend exemplaar naar de Kamer. Zorg ervoor dat u aan de Kamer ook een duidelijke overzichts- of kadastrale kaart meestuurt.

Voor het opstellen van de huurovereenkomst kunt u bovenstaand model gebruiken. U kunt ook zelf een huurovereenkomst visrecht opstellen en insturen naar de Kamer. Leest u dan vooraf de invulinstructies voor het indienen van een huurovereenkomst en zorg ervoor dat in uw huurovereenkomst minimaal de volgende gegevens staan:

naam- en adresgegevens van verhuurder(s) en huurder(s)

 • huurprijs per hectare of per jaar
 • ingangsdatum- en einddatum
 • looptijd*
 • (kadastrale) omschrijving en oppervlakte viswater
 • visrecht (aalvisrecht, schubvisrecht, schaal- en schelpdierenrecht of volledig visrecht)
 • BSN of KvK-nummer verhuurder en huurder

*Is de looptijd kleiner of groter dan de wettelijke periode van 6 jaar, dan dient u de omstandigheid daarvan aan te geven.

> Schriftelijke toestemming
>
invulinstructie schriftelijke toestemming
>
modelformulier machtiging

De Kamer moet uw schriftelijke toestemming(en) beoordelen. Stuur na het opstellen van de schriftelijke toestemming(en) één exemplaar van elke toestemming naar de Kamer. Zorg ervoor dat u aan de Kamer ook een duidelijke overzichts- of kadastrale kaart meestuurt, waarop het viswater duidelijk gemarkeerd is aangegeven.

Voor het opstellen toestemming(en) kunt u het volgende modellen gebruiken:

 1. model schriftelijke toestemming;
 2. modelformulier machtiging;
 3. invulinstructie schriftelijke toestemming.

U mag ook zelf een toestemming opstellen en insturen naar de Kamer. Zorg ervoor dat in uw schriftelijke toestemming(en) minimaal de volgende gegevens staan:

 • naam- en adresgegevens van toestemminggevers(s) en toestemminghouder(s)
 • vergoeding in euro per jaar of in natura
 • ingangsdatum- en einddatum
 • looptijd
 • (kadastrale) omschrijving en oppervlakte viswater
 • Soort en aantal vistuigen
 • BSN of KvK-nummer toestemminggever(s) en toestemminghouder(s)

Model verlenging huurovereenkomst

De Kamer moet uw verlengingsverzoek beoordelen. Voor het opstellen toestemming(en) kunt u het bovenstaand model gebruiken. U mag ook zelf een verzoek tot verlenging  opstellen en insturen naar de Kamer.  Zorg ervoor dat bij uw verlengingsverzoek is bijgevoegd:

 • een kopie van de huurovereenkomst visrecht waarvan u aan de Kamer verlenging vraagt
 • een kopie van de brief van de verhuurder waarin is aangegeven dat de lopende huur overeenkomst niet wordt voortgezet, of
 • een kopie van de door verhuurder aangeboden nieuwe huurovereenkomst visrecht waarmee u zich niet kunt verenigen
 • duidelijke motivatie van uw verlengingsverzoek