• contact
  • Toegankelijkheid kamervoordebinnenvisserij.nl

Toegankelijkheid kamervoordebinnenvisserij.nl

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Wij willen dat iedereen onze website kan gebruiken, op welk apparaat dan ook. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen goed te gebruiken. Overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Dit staat in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook moeten overheidssites verantwoordelijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van Kamer voor de binnenvisserij. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

  • Toegankelijkheid is onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van onze website.
  • Onafhankelijke deskundigen testen (onderdelen van) de website regelmatig op toegankelijkheid. Zij onderzoeken functioneel-technische en redactionele onderdelen. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.
  • Onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Stuur dan een e-mail naar toegankelijkheid@rvo.nl.